Teatame kurbusega, et Eesti allveespordi algusaegadel tulemusi saavutanud
ja seejärel kümmekond aastat suurvõistlustel kohtuniku rolli kandnud
Varje Kristjuhan lahkus meie seast 2.veebruari õhtupoolikul. Ärasaatmine
toimub Esku kabelis Lääne-Virumaal reedel 10.02.2023 kell 11:00.

Allveesport nii kiirusaladena kui orienteerumisena omas Varje elus suurt
tähendust. Oma entusiasmiga innustas ta tookord paljusid selle alaga tegelema.